Centralne Ujęcie Wody dla Miasta Hrubieszowa

Hrubieszów, ul. Teresówka 14 A

tel. (84) 696 26 63, tel. (84) 696 24 16

 

 

  • Ujęcie Wody posiada zasoby wody zatwierdzone 4384 m3 na dobę. Obecnie średnio pobierana jest woda 2600 do 2700 m3 na dobę.

  • Woda dostarczana jest mieszkańcom miasta i do trzech wsi przyległych

  • Woda ujmowana jest ze studni głębinowych zlokalizowanych w okolicy ujęcia

  • Zasada działania ujęcia polega na dwustopniowym pompowaniu. Pierwszy stopień pomp pompuje wodę do zbiornika wyrównawczego natomiast drugi stopień pomp poziomych podaje wodę do odbiorców stale utrzymując wymagane ciśnienie

  • Ujmowana woda badana jest pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez własne laboratorium